top of page

Hvad kan du få hjælp til?

Hvis du drømmer om at gå nye veje i dit liv, men ikke ved hvordan du skal gribe det an, så kan jeg som coach hjælpe dig til at nå dine mål. Du vil få overblik over stressede situationer, redskaber til at skabe bedre relationer, og du får hjælp til at sætte mål og nå dem.

 

Uanset mål vil du opleve, at din beslutsomhed, handlekraft og forandringsparathed bliver væsentligt styrket. Gennem vores dialog får du redskaber til at forbedre og udvikle netop det, der er vigtigt for dig.

Som coach kan jeg hjælpe dig med:

At opnå resultater ved at sætte klare og realistiske mål

Sammen definerer vi dit overordnede mål og laver derefter realiserbare og målbare delmål. Som din sparringspartner og coach tilbyder jeg en ”positivt forpligtende” opfølgning på de aftalte mål, hvor vi efter eksempelvis en uge igen har kontakt.

At genfinde motivationen

Hvis du har svært ved at motivere dig til diverse initiativer, tilstræber jeg, at coach-samtalen fungerer som et ”boost”, hvor du vil opleve fornyet motivation og en tro på, at du lykkes.

At skabe balance mellem det du ønsker, og det du gør

Det er ikke muligt blot at tænke sig til forandring, så når du er bevidst om, hvad du ønsker, skal der handling bag. Det er gennem handling, at vi omformer ønsker til realiteter, og her kan en coach være den håndsrækning, du har brug for, for at sætte handlinger i gang.

At genfinde selvværdet og selvtilliden

De fleste kan opleve selvværdet og/eller selvtilliden komme og gå, men for andre bliver det en generel følelse, der bremser udviklingen og giver negative tanker, der af gode grunde påvirker livskvaliteten og kan hæmme, at livet leves fuldt ud. Det kan der gøres noget ved! Hos en coach vil du arbejde med dine udfordringer, hvor du tager små, men værdifulde skridt, der medfører succesoplevelser og sejre, som højner selvværd og selvtillid.

At få overblik og afklaring

Oplever du tankemylder og har svært ved at finde hoved og hale i, hvad der er vigtigt og rigtigt at gøre, vil jeg hjælpe dig med at prioritere og finde ud af, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at starte i processen henimod det, du ønsker.

At se muligheder for forandringer

Vi mennesker er forskellige, og der er derfor brug for forskellige metoder og tilgange, når der ønskes forandringer. Det bliver med udgangspunkt i din aktuelle situation, at vi sammen finder muligheder for forandringer i dit liv, men det vil være naturligt at identificere mønstre, vaner og tråde, der trækker tilbage i fortiden, inden nye initiativer sættes i værk.

At ændre dine vaner

Vaner kan være lagret godt og grundigt i underbevidstheden og derfor nogle gange svære at ændre på. Det kan tilmed føles uvant og utrygt, indtil det nye bliver en vane. Det fundamentale er bevidsthed om vanen og vaneændringen og derefter en planlægning, som føles overkommelig og effektfuld. Her vil jeg som coach guide dig igennem processen, som skal være motiverende, for at der opnås resultater.

At lære dig selv bedre at kende

Vi kan indimellem komme i tvivl om, hvem vi egentlig er – hvad vi drives af, hvilke præferencer vi har, hvad der er vigtigt, hvilke kompetencer vi rummer, hvad vi gerne vil opnå i livet etc.

I en coachingsamtale øges din bevidsthed og din selvrefleksion, og du bliver langt bedre i stand til at træffe de valg, der kan blive afgørende for din trivsel.

bottom of page