top of page

Karrierecoaching

Er dit arbejdsliv utilfredsstillende, og savner du afklaring ifm. jobskifte, kan samtaler ved en karrierecoach give klarsyn og et skub i den rigtige retning. Som karrierecoach kan jeg give dig redskaber, som er tilpasset dine udfordringer og som fokuserer på din udvikling og dine kompetencer.
 

Hvis det er brugbart for dig, kan vi sammen lave en kompetenceafklaring, hvor du får tydeliggjort dine personlige og faglige kompetencer. Jeg har stor rekrutteringserfaring og kan give dig feedback på dit ansøgningsmateriale samt hjælpe dig med at udarbejde en jobsøgningsstrategi. Som karrierecoach er jeg din professionelle samtalepartner, der bidrager til større selvindsigt og bevidstgørelse omkring din situation samt nye vinkler på dine udfordringer.
  
Jeg kan som karrierecoach hjælpe dig med:

  • afklaring ifm. tanker om jobskifte

  • en handleplan

  • adfærd og præstation i arbejdslivet

  • en tydeliggørelse af motivationsparametre

  • håndtering af forandringer på arbejdspladsen

  • kommunikation, konflikthåndtering og relationer til kolleger og leder

  • øget arbejdsglæde

  • udvikling og trivsel

  • redskaber ifm. dårlig trivsel som arbejdsløs (dårlig samvittighed mm.)

Jeg har forskellige certificeringer inden for personlighedsprofiler og er senest certificeret hos People Tools,
hvor profilen giver et nuanceret billede af personlighedstræk, motivationsfaktorer, behov og adfærd. Det er i
coachforløbet muligt at tilkøbe en tilbagelæsning af profilværktøjet.

 

 

”Jeg var kørt fuldstændig død i mit tidligere arbejde, men manglede energien til at gøre noget ved det. Jeg
vidste, at jeg ikke kunne tage hul på forandringerne selv og måtte have hjælp fra en karrierecoach. For mig
var Lise Vind det rigtige valg, da hun med en kompetent og motiverende tilgang fik mig ud af det spor, jeg
var kørt fast i. På en tilpas insisterende måde forpligtede hun mig på de ting, vi arbejdede med i samtalerne,
hvilket resulterede i, at jeg begyndte at handle på mine ønsker, og nu er startet i en stilling, der har givet mig
min arbejdsglæde tilbage. Stor anbefaling herfra.”

Lisbet, 43 år

 

 

”…Jeg ville aldrig på egen hånd kunne tage det spring, jeg endte med at tage i mit arbejdsliv. Lise coachede
mig til at træffe nogle skelsættende beslutninger, som har gjort en kæmpe forskel i min arbejdsmæssige
motivation.”

Niels Christian, 48 år

bottom of page